Nieuw Perspectief zet ook uw bedrijf op de kaart

Vanuit Nieuw Perspectief help ik bedrijven met het aanvragen van een subsidie,  het schrijven van website teksten en het scoren via internet. Een vreemde combinatie misschien, maar voor alle drie geldt hetzelfde: hoe zet je helder uiteen wat een bedrijf precies doet. En dat is mijn kracht: sterk in analyseren, structureren en verwoorden. Daarmee zet ik ook uw bedrijf op de kaart!

Monique Molenaar