Subsidies voor bedrijven en projecten

Zoek je een subsidie voor een innovatief product of bijzonder project? Bij mij kun je terecht voor een subsidiescan, een subsidieaanvraag en de subsidieadministratie.

Subsidiescan

Is mijn project subsidiabel? Dat is een goede vraag, want hoe innovatief en bijzonder een project ook kan zijn, het moet wel passen binnen de bestaande subsidieregelingen. Een subsidiescan kan daar antwoord op geven. Op basis van jouw plannen en ideeën kijk ik welke subsidieregelingen geschikt kunnen zijn.

Subsidieaanvraag

Het schrijven van een subsidieaanvraag is niet iets wat je zomaar even tussendoor doet. Je moet goed kunnen verwoorden waar het bij een project om gaat en waar de knelpunten liggen. Ook moeten de juiste stukken worden bijgevoegd en een tijdplanning en begroting worden opgesteld. Vind je dat lastig en heb je er eigenlijk geen tijd voor? Neem dan contact met mij op.

Subsidieadministratie

Zit je met de subsidieadministratie in je maag? Ook die kan ik van je overnemen. Meestal gaat het om zaken als:

  • Uren –en/of projectadministratie,
  • Bijhouden van de projectkosten,
  • Schrijven van inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages,
  • Indienen van een eindafrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring.

Subsidiestrand