Subsidies voor bedrijven

Zoekt u een subsidie voor een innovatief project? Bij mij kunt u terecht voor een subsidiescan, een subsidieaanvraag en de subsidieadministratie. Ik ben vooral bekend met subsidies voor nieuwe producten en diensten, zoals de WBSO, de MIT en de VIA en subsidieregelingen in Noord Nederland.

Subsidiescan

Is mijn project subsidiabel? Dat is een goede vraag, want hoe innovatief een project ook kan zijn, het moet wel passen binnen de bestaande subsidieregelingen. Een subsidiescan kan daar antwoord op geven. Op basis van uw plannen en ideeën kijk ik welke subsidieregelingen geschikt kunnen zijn.

Subsidieaanvraag

Het schrijven van een subsidieaanvraag is vaak lastig en tijdrovend. Het is vooral belangrijk om goed te verwoorden waar het bij een project om gaat en waar de knelpunten liggen. Wanneer u mij opdracht geeft om een subsidie aan te vragen, neem ik die werkzaamheden grotendeels uit handen. Dan heeft u tijd over om te doen waar u goed in bent.

Subsidieadministratie

Zit u met de subsidieadministratie in uw maag? Ook die kan ik van u overnemen. Meestal gaat het om zaken als:

  • Uren –en/of projectadministratie,
  • Bijhouden van de projectkosten,
  • Schrijven van inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages,
  • Indienen van een eindafrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring.

Subsidiestrand