Subsidies voor bedrijven

Op zoek naar een subsidie voor een innovatief project? Nieuw Perspectief zoekt voor u de weg tussen de vele regionale en landelijke subsidieregelingen. Ik schrijf de subsidieaanvraag en kan desgewenst ook de subsidieadministratie voor u verzorgen.

Subsidiescan

Is mijn project wel subsidiabel? Een logische vraag, want hoe bijzonder en innovatief een project ook kan zijn, als het niet past binnen de bestaande subsidieregelingen, kunt u een subsidie vaak vergeten. Op basis van uw plannen en ideeën kan ik vooraf een subsidiescan maken van de eventuele subsidiemogelijkheden, zodat u weet waar u aan toe bent.

Komt het tot een subsidieaanvraag, dan betaalt u hiervoor niets. Anders reken ik voor de subsidiescan een bedrag van 60 tot 100 euro, afhankelijk van het project.

Subsidieaanvraag

Het schrijven van een subsidieaanvraag is vaak lastig en tijdrovend, waarbij naast kennis van het project ook taalvaardigheid een rol speelt. Wanneer u mij opdracht geeft om een subsidie aan te vragen, dan neem ik die werkzaamheden grotendeels uit handen. Ook al heb ik geen technische achtergrond, ik ben in staat om door het stellen van de juiste vragen een goed beeld te krijgen van het project en dit juist te verwoorden.

Vooraf kunt u kiezen of ik de aanvraag indien op basis van 10% no cure no pay van de ontvangen subsidiegelden of dat u mij betaalt conform het aantal uren dat ik eraan besteed. Mijn uurtarief is dan 60 euro per uur.

Subsidieadministratie

Zit u met de subsidieadministratie in uw maag? Een subsidieadministratie verschilt per subsidieregeling en per project en kan zaken bevatten als het:

  • Bijhouden van een uren –en/of een projectadministratie
  • Bijhouden van de projectkosten
  • Schrijven van inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages
  • Indienen van een eindafrekening, eventueel voorzien van een accountantsverklaring

Voor het bijhouden van de subsidieadministratie hanteer ik een uurtarief van 50 euro.

Subsidiestrand