WBSO – subsidie voor innovatieve projecten

Bent u als ondernemer bezig met procesinnovatie, het ontwikkelen van technisch nieuwe producten, technisch wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van nieuwe programmatuur? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de WBSO. De WBSO is een fiscale subsidie, die de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor een R&D project verlaagt.

Voor wie

De WBSO is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die onderzoek doen of ontwikkelingsprojecten (R&D) uitvoeren, zowel voor:

  • Ondernemers die werknemers in dienst hebben die aan speur- en ontwikkelingswerk doen. Zij krijgen dan loonheffingskorting voor de aan R&D bestede uren.
  • Zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen en jaarlijks 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk besteden. Zij krijgen jaarlijks een vaste aftrek.

Voorwaarden

  • Het bedrijf moet zelf het speur –en ontwikkelingswerk organiseren en uitvoeren.
  • De technologische ontwikkeling moet nieuw zijn voor het bedrijf.
  • Er moet sprake zijn van technische knelpunten en risico’s.

Financieel voordeel

Als uw WBSO aanvraag is goedgekeurd kunt u als bedrijf met personeel de loonkostensubsidie met de fiscale loonafdracht verrekenen. De subsidiebijdrage over 2017 bedraagt 32% (40% voor starters) over de eerste schijf van € 350.000,- en 16% over de rest. Voor zelfstandig ondernemers, die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er over 2017 een vaste aftrek van € 12.522 voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-ers is er een extra aftrek van € 6.264.

Ook voor de kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een S&O-project is een fiscaal voordeel te behalen.  Voor zelfstandigen is dit niet mogelijk. Zie verder de website van RVO.

Nieuw Perspectief verzorgt uw WBSO aanvraag van a tot z

Ik heb een ruime ervaring met het aanvragen van de WBSO en alles wat daarmee te maken heeft. Door het stellen van de juiste vragen ben ik in staat om een goed beeld te schetsen van de problematiek van een project en dit concreet te verwoorden.

Interesse? Vooraf kunt u kiezen of ik de aanvraag indien op basis van 10% no cure no pay van de ontvangen subsidiegelden of dat u mij betaalt conform het aantal uren dat ik eraan besteed heb. Mijn uurtarief is dan 60 euro per uur.

Voorlichtingsfilm WBSO