Structuur, tekst en SEO

In Verbinding -Training en Coaching

Janny belde me op met het verzoek haar te helpen met het aanmaken van een nieuwe pagina voor haar website. Al snel kwamen we samen tot de slotsom dat ze eigenlijk een nieuwe website nodig had. Met Harriët erbij hebben we toen gebrainstormd over de inhoud van die site. Weldra stond er een heel bijzonder ontwerp in de steigers.

In Verbinding – een rode draad

Janny heeft al jarenlang een coaching-praktijk in Zwolle en Steenwijk. Systemisch werken met familieopstellingen en organisatieopstellingen zijn daarbij een rode draad. Die rode draad is heel duidelijk terug te vinden in het ontwerp van haar website en wordt uitgelegd in de teksten die ik voor haar heb geschreven.

URL:                https://coaching-inverbinding.nl/
Realisatie:      2017
Vormgeving:  PrimaPrent
Webdesign:   Nijm Webdesign

Printscreen