22 juli 2016

VIA subsidie voor innovatief MKB

Is uw MKB bedrijf gevestigd in Groningen, Friesland of Drenthe en wilt u investeren in een innovatief project dat de noordelijke regio ten goede komt? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een VIA subsidie. Maar wees er wel snel bij, want de regeling sluit op 31 december 2016 en als de pot leeg is, dan eerder.

Voorwaarden VIA

Een subsidie wordt verstrekt aan bedrijven die een innovatief product, dienst of procedé gaan ontwikkelen of vernieuwen, mits de activiteit een maatschappelijke bijdrage levert in de vorm van:

  1. zekere, schone en efficiënte energie
  2. schone, veilige watervoorziening
  3. gezondheid, demografie en welzijn.
  4. voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Subsidiabele kosten

Totaal zit er € 7.000.000,- euro in de pot, waarvan € 2.000.000,- voor projecten die bijdragen aan CO2 reductie. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • inschakelen onafhankelijk organisatie
  • materialen die onderdeel zijn van een prototype
  • loonkosten van werknemers en eigen uren
  • huurkosten van apparatuur en uitrusting
  • reis-en verblijfkosten binnen Nederland
  • octrooikosten

Subsidiepercentage

Dien je een project alleen in, dan is het subsidiepercentage 35% en de minimale subsidie € 3.500. De maximale subsidie is € 50.000,- voor een project zonder CO2 reductie en € 100.000,- voor een project met CO2 reductie.
Voor een samenwerkingsproject is het subsidiepercentage 50%, de minimale subsidie € 10.000,- en de maximale subsidie € 75.000,- en € 100.000,-.

Flyer VIA subsidie